Vinacontrol Dung Quất

Địa chỉ: Long Bình, Dốc Sỏi, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Tel: +84 255 3630605

Fax: +84 255 3630605

Email: vncdungquat@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Phùng Tấn Phú

Phó Giám đốc: Ông Ngô Đức Khanh

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn