Chứng nhận hợp quy Silicon, vật liệu chống thấm

Chứng nhận hợp quy Silicon, vật liệu chống thấm

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy?

Chứng nhận hợp quy là việc xác định, đánh giá các đối tượng thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật quy định để so sánh với các yêu cầu của quy chuẩn và đưa ra kết luận cụ thể.

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD là thực hiện đánh giá và so sánh các yếu tố của vật liệu xây dựng với các yêu cầu của quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD để đưa ra kết luận.

Silicon xảm khe, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính và Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme là những sản phẩm có yêu cầu phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD.

2. Các sản phẩm vật liệu xảm khe và chống thấm nào cần chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD:

Các sản phẩm xảm khe và vật liệu chống thấm sau cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme

3. Đơn vị nào cần chứng nhận hợp quy Silicon xảm khe, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính và Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme?

Các đơn vị sản xuất Silicon xảm khe, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính và Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme

Các đơn vị nhập khẩu Silicon xảm khe, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính và Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme

4. Đơn vị nào có chức năng thực hiện đánh giá cấp chứng nhận hợp quy Silicon xảm khe, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính và Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme?

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện việc đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho các sản phẩm Silicon xảm khe, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính và Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme

5. Các bước thực hiện đánh giá cấp chứng nhận hợp quy cho Silicon xảm khe, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính và Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme:

Trường hợp 1: Đối với các công ty nhập khẩu

Đối với các công ty nhập khẩu thì phương pháp đánh giá và chứng nhận thực hiện cho từng lô hàng nhập về (gọi là chứng nhận hợp quy theo phương thức 7), quy trình chứng nhận hợp quy như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận, có thể đăng ký trước khi hàng về cảng

Bước 2: Cung cấp hồ sơ chứng từ cho Vinacontrol khi đăng ký, hồ sơ chứng nhận hợp quy gồm: Hợp đồng; hóa đơn; bill of lading; packinglist; tờ khai nhập khẩu (tờ khai có thể bổ sung khi hàng về)

Bước 3: Cầm bản đăng ký chứng nhận hợp quy xuống cảng để làm các thủ tục đăng ký với Hải Quan và xin giải phóng hàng về kho, đồng thời báo cho Vinacontrol thời điểm thích hợp để tiến hành đánh giá lô hàng tại kho và lấy mẫu thử nghiệm.

Bước 4: Thực hiện đánh giá lô hàng tại kho và lấy mẫu thử nghiệm.

Bước 5: Cấp chứng chỉ phù hợp quy chuẩn khi có kết quả thử nghiệm.

Bước 6: Công bố hợp quy (thực hiện tại Sở Xây dựng)

Trường hợp 2: Đối với các công ty sản xuất Silicon xảm khe, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính và Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polyme, các bước thực hiện chứng nhận hợp quy như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Thực hiện báo phí và ký hợp đồng chứng nhận

Bước 3: Tiến hành đánh giá chứng nhận tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy

Bước 5: Công bố hợp quy (thực hiện tại Sở Xây dựng)

Thời gian cấp chứng nhận hợp quy cho các đơn vị sản xuất trong nước khoảng 10 – 20 ngày; Chi phí chứng nhận tùy thuộc quy mô từng đơn vị, chưa kể thời gian thử nghiệm, vui lòng liên hệ Vinacontrol để biết thêm

Chú ý: Đối với các đơn vị sản xuất trong nước khi chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD thì yêu cầu các đơn vị sản xuất cần có chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001, nếu các đơn vị chưa có ISO 9001 thì Vinacontrol sẽ thực hiện đánh giá và cấp luôn ISO 9001.

6. Không thực hiện chứng nhận hợp quy thì có làm sao không?

Theo quy định tại nghị định 80 của Chính phủ, nếu không thực hiện chứng nhận hợp quy thì mức phạt tiền sẽ từ 50 tới 100 triệu. Ngoài ra không được lưu thông sản phẩm trên thị trường.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn