Nghị quyết số 91/ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới quý Cổ đông:

Nghị quyết số 091/ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Trân trọng,

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn