Thông báo số 85/NQ-HĐQT

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông nghị quyết số 85/NQ-HĐQT.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn