Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

1. Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là gì?

 • Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.
 • Chứng nhận hợp chuẩn bao gồm chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, BS…) hay các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…)

2. Lợi ích việc chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn?

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm, tăng tính cạnh tranh. Vinacontrol thực hiện

 • Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn nhằm giảm thiểu sản phẩm sai hỏng, tạo niềm tin cho khách hàng
 • Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là khẳng định chất lượng của sản phẩm
 • Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là xu thế hiện nay.

3. Vinacontrol là đơn vị cấp chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

Tập đoàn Vinacontrol với chức năng nhiệm vụ là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn. Với hệ thống các phòng thử nghiệm khắp cả nước, hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn của Vinacontrol được công nhận phù hợp với các chuẩn mức quốc tế như: ISO/IEC 17065: 2012; ISO/IEC 17065; ISO/IEC 17021 và được đánh giá công nhận bởi BoA, thành viên của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế IAF. Chúng tôi đủ điều kiện và năng lực để luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

4. Lý do sử dụng chứng nhận của Vinacontrol

 • Chứng chỉ của Vinacontrol được công nhận rộng rãi trên thế giới
 • Thời gian thực hiện nhanh, chi phí hợp lý.
 • Vinacontrol là tổ chức được khách hàng đánh giá cao, được các tổ chức trong và ngoài nước công nhận và chỉ định.
 • Vinacontrol hỗ trợ khách hàng ở mọi lĩnh vực cần thiết

5. Quy trình chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

Bước 1: Đăng ký chứng nhận với Vinacontrol

Bước 2: Sắp xếp lịch đánh giá tại công ty/cơ sở sản xuất ... của khách hàng

Bước 3: Tiến hành đánh giá và lấy mẫu thử nghiệm (nếu có)

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn