Chứng nhận hợp quy thiết bị áp lực

Chứng nhận hợp quy thiết bị áp lực

1. Thế nào là chứng nhận Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn (chứng nhận hợp quy):

Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2. Đơn vị nào cần chứng nhận hợp quy thiết bị áp lực:

Theo Quy chuẩn QCVN 01-2008/BLĐTBXH thì những đối tượng sau cần chứng nhận phù hợp quy chuẩn:

 • Các đơn vị sản xuất và nhập khẩu lò hơi, nồi hơi, lò gia nhiệt, lò tải nhiệt, nồi hấp.
 • Các đơn vị sản xuất và nhập khẩu bình áp lực, máy nén khí, bình khí nén
 • Các đơn vị sản xuất và nhập khẩu hệ thống lạnh.
 • Các đơn vị sản xuất và nhập khẩu các thiết bị áp lực khác.

3. Quy chuẩn nào áp dụng cho nồi hơi và bình áp lực:

Các thiết bị lò hơi, nồi hơi, bình áp lực, thiết bị áp lực được chứng nhận theo quy chuẩn QCVN 01-2008/BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Vì sao phải chứng nhận nồi hơi và bình áp lực phù hợp quy chuẩn (chứng nhận hợp quy)

Nồi hơi và thiết bị áp lực là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Quá trình vận hành trong thực tế đã xẩy ra nhiều vụ cháy nổ nồi hơi và thiết bị áp lực. Chứng nhận hợp quy cho nồi hơi và thiết bị áp lực nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, tránh đưa ra các sản phẩm không đạt chuẩn về chất lượng lưu hành trong thị trường.

5. Đơn vị chứng nhận quy chuẩn cho nồi hơi và bình áp lực:

Theo Quyết định số 05/QĐ-ATLĐ của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội thì Vinacontrol Cert là đơn vị được chỉ định đánh giá, chứng nhận nồi hơi và thiết bị áp lực phù hợp quy chuẩn.

6. Quy trình chứng nhận thiết bị áp lực:

Quy trình thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị áp lực như sau:

Bước 1: Tiếp xúc và lấy thông tin ban đầu: Thông tin ban đầu được thể hiện quả bản đăng ký chứng nhận

Bước 2: Khảo sát nhà máy (nếu cần)

Bước 3: Thực hiện đánh giá chứng nhận

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy

7. Lý do chọn Vinacontrol để chứng nhận nồi hơi và bình áp lực

 • Là đơn vị được chỉ định trực tiếp từ Cục an toàn
 • Giá thành tốt
 • Thủ tục nhanh chóng
 • Phòng thử nghiệm đầy đủ
 • Kinh nghiệm lâu năm
 • Được hỗ trợ về dịch vụ Kiểm định an toàn

8. Đăng ký chứng nhận:

Đăng ký chứng nhận cho thiết bị nhập khẩu

Đăng ký chứng nhận cho thiết bị sản xuất trong nước.


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn