Chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT

Chứng nhận hợp quy giấy

Theo Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 và Thông tư 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016 của Bộ Công thương thì các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue chính thức được áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang số hiệu QCVN 09:2015/BCT kể từ ngày 01/01/2018, như vậy những mặt hàng giấy nào phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT ?

Sản phẩm khăn giấy

Khăn giấy là sản phẩm phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT. Khăn giấy là sản phẩm được làm từ giấy tissue với các kích thước khác nhau được sử dụng cho mục đích làm sạch và thấm hút. Khăn giấy có thể được dập nổi, có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí.

Sản phẩm giấy vệ sinh

Giấy vệ sinh là sản phẩm phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT. Giấy vệ sinh là các sản phẩm được làm từ giấy tissue ở dạng cuộn hoặc dạng tờ, có thể có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí. Giấy vệ sinh có tính thấm hút và được sử dụng cho mục đích vệ sinh.

Giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn

Giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn là sản phẩm phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT. Giấy tissue là loại giấy đã được làm nhăn, gồm một hoặc nhiều lớp giấy có định lượng thấp. Giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn dùng cho gia công khăn giấy, giấy vệ sinh sau đây sẽ được gọi tắt là giấy tissue.

Những sản phẩm giấy không nằm trong quy định chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT

Ngoài những sản phẩm giấy trên thì tất cả các sản phẩm còn lại không thuộc danh sách phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT. Ngoài ra các sản phẩm khăn giấy, giấy tissue tiếp xúc với thực phẩm nhằm mục đích bao gói, chứa đựng và bảo quản thực phẩm; các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue sản xuất, gia công trong nước cho mục đích xuất khẩu không thuộc các sản phẩm phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn