Chứng nhận hợp quy ống nhựa uPVC

Chứng nhận hợp quy ống nhựa uPVC

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy?

Sản phẩm ống nhựa uPVC là sản phẩm vật liệu xây dựng có yêu cầu chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD.

  • Chứng nhận hợp quy là việc xác định, đánh giá các đối tượng thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật quy định để so sánh với các yêu cầu của quy chuẩn và đưa ra kết luận cụ thể.
  • Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD là thực hiện đánh giá và so sánh các yếu tố của vật liệu xây dựng với các yêu cầu của quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD để đưa ra kết luận.

2. Đơn vị nào cần chứng nhận hợp quy cho sản phẩm ống nhựa uPVC?

Các đơn vị cần thực hiện chứng nhận sản phẩm ống nhựa uPVC phù hợp với quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD bao gồm:

  • Các đơn vị nhập khẩu ống nhựa uPVC
  • Các đơn vị sản xuất ống nhựa uPVC

3. Đơn vị nào có chức năng cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm ống nhựa uPVC phù hợp quy chuẩn  QCVN 16:2014/BXD?

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện việc đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho các sản phẩm ống nhựa uPVC.

4. Các bước thực hiện chứng nhận ống nhựa uPVC phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD:

Trường hợp 1: Đối với các công ty nhập khẩu

Đối với các công ty nhập khẩu thì phương pháp đánh giá và chứng nhận thực hiện cho từng lô hàng nhập về (gọi là chứng nhận hợp quy theo phương thức 7), quy trình chứng nhận hợp quy như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận, có thể đăng ký trước khi hàng về cảng.

Bước 2: Cung cấp hồ sơ chứng từ cho Vinacontrol khi đăng ký, hồ sơ chứng nhận hợp quy gồm: Hợp đồng; hóa đơn; bill of lading; packinglist; tờ khai nhập khẩu (tờ khai có thể bổ sung khi hàng về)

Bước 3: Cầm bản đăng ký chứng nhận hợp quy xuống cảng để làm các thủ tục đăng ký với Hải Quan và xin giải phóng hàng về kho, đồng thời báo cho Vinacontrol thời điểm thích hợp để tiến hành đánh giá lô hàng tại kho và lấy mẫu thử nghiệm.

Bước 4: Thực hiện đánh giá lô hàng tại kho và lấy mẫu thử nghiệm.

Bước 5: Cấp chứng chỉ phù hợp quy chuẩn khi có kết quả thử nghiệm.

Tất cả các bước này kể từ lúc nhận mẫu tới lúc ra kết quả khoảng 3 – 5 ngày; Chi phí thực hiện vui lòng liên hệ Vinacontrol để biết.

Trường hợp 2: Đối với các công ty sản xuất ống nhựa uPVC trong nước, các bước thực hiện chứng nhận hợp quy như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Thực hiện báo phí và ký hợp đồng chứng nhận

Bước 3: Tiến hành đánh giá chứng nhận tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy

Thời gian cấp chứng nhận hợp quy cho các đơn vị sản xuất trong nước khoảng 10 – 20 ngày; Chi phí chứng nhận tùy thuộc quy mô từng đơn vị, vui lòng liên hệ Vinacontrol để biết thêm

Chú ý: Đối với các đơn vị sản xuất trong nước khi chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD thì yêu cầu các đơn vị sản xuất cần có chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001, nếu các đơn vị chưa có ISO 9001 thì Vinacontrol sẽ thực hiện đánh giá và cấp luôn ISO 9001.

5. Không thực hiện chứng nhận hợp quy thì có làm sao không?

Theo quy định tại nghị định 80 của Chính phủ, nếu không thực hiện chứng nhận hợp quy thì mức phạt tiền sẽ từ 50 tới 100 triệu. Ngoài ra không được lưu thông sản phẩm trên thị trường.

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn