Chứng nhận CE Marking

Chứng nhận CE Marking

Gắn dấu CE cho sản phảm gỗ  là một trong những yêu cầu bắt buộc phải thực hiện bởi các nhà sản xuất để chứng minh rằng sản phẩm phù hơp để sử dụng làm vật liệu xây dựng tại các quốc gia châu Âu. Chứng nhận CE Marking được đánh giá và cấp bởi các chuyên gia của Vinacontrol hợp tác cùng Mutu (Indonesia) và  Exova BM Trada (Vương quốc Anh). Việc đánh giá được dựa trên tiêu chuẩn châu Âu EN  13986:2004.

Nguyên tắc chung của CE marking:

 1. Dấu CE phải được gắn bởi nhà sản xuất hoặc người đại diện pháp lý của họ.
 2. Dấu CE được gắn trên các sản phẩm, việc gắn dấu được tuân theo quy định riêng của hội đồng pháp luật và sản phẩm được gắn dấu không được đính kèm với bất kỳ sản phẩm khác.
 3. Dấu CE gắn lên sản phẩm mà tuân thủ theo luật pháp châu Âu, sẽ không đính kèm với những sản phẩm khác.
 4. Bằng việc gắn dấu CE, nhà sản xuất thể hiện trách nhiệm của họ đối với các quy định hiện hành.

Công dụng của dấu CE

 • Dấu CE được sử dụng cho sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn châu Âu. Bắt đầu từ 1 tháng 6 năm 2013, theo quy định về vật liệu xây dựng (CPR), dấu CE là bắt buộc cho sản phẩm gỗ, như vậy dấu CE đóng vai trò như giấy thông hành của sản phẩm đến thị trường châu Âu.
 • Dấu CE giúp cho người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng các sản phẩm.
 • Dấu CE được coi như “Biểu tượng của chất lượng sản phẩm” giúp nâng cao thương hiệu, chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm, tăng năng lực xuất khẩu

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn