Chứng nhận hợp quy nhôm, hợp kim nhôm định hình

Chứng nhận hợp quy nhôm, hợp kim nhôm định hình

Theo thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD thì nhôm và hợp kim nhôm định hình là những sản phẩm phải kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy.

1. Đơn vị nào phải chứng nhận hợp quy nhôm và hợp kim nhôm định hình?

Các đơn vị nhập khẩu hoặc sản xuất nhôm và hợp kim nhôm định hình đều phải chứng nhận hợp quy theo quy định của nhà nước.

2. Lợi ích khi chứng nhận hợp quy nhôm và hợp kim nhôm định hình:

Khi chứng nhận hợp quy nhôm và hợp kim nhôm định hình là bạn đã chấp hành quy định của pháp luật

Tạo niềm tin cho khách hàng của bạn

Nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm của bạn

3. Đơn vị nào cấp chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng nhôm, hợp kim nhôm định hình?

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng nhôm và hợp kim nhôm định hình.

4. Quy trình chứng nhận hợp quy nhôm và hợp kim nhôm định hình:

Trường hợp 1: Chứng nhận cho các đơn vị nhập khẩu, các đơn vị nhập khẩu được chứng nhận theo PT 7:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận đồng thời cung cấp hồ sơ nhập khẩu cho Vinacontrol, hồ sơ nhập khẩu gồm: Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, Packing list, CO/CQ, tờ khai hải quan.

Bước 2: Cung cấp bản đăng ký chứng nhận cho Hải quan đồng thời đưa hàng về kho bảo quản (nếu được phép), sắp lịch đánh giá với Vinacontrol

Bước 3: Vinacontrol sẽ tiến hành đánh giá lô hàng và lấy mẫu theo lịch

Bước 4: Sau khi có kết quả thử nghiệm Vinacontrol sẽ cấp chứng chỉ hợp quy.

Trường hợp 2: Chứng nhận cho các đơn vị sản xuất trong nước, các đơn vị sản xuất trong nước được chứng nhận theo PT5:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận với Vinacontrol.

Bước 2: Xếp lịch đánh giá với Vinacontrol

Bước 3: Tiến hành đánh giá và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Khắc phục (nếu có)

Bước 5: Cấp chứng chỉ hợp quy


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn