Công văn số 304/CV-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quí Cổ đông Công văn số 304/CV-CBTT thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn