VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Các quyết định công nhận năng lực Vinacontrol

1. Bộ Y tế/ Cục an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ định Vinacontrol tổ chức thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

2. Bộ công thương chỉ định Vinacontrol Hồ Chí Minh là tổ chức thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

3. Bộ công thương chỉ định phòng thí nghiệm Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 thực hiện việc thử nghiệm hàm lượng formaldehyt, các amin thơm thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

4. Bộ công thương chỉ định phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

5. Bộ công thương chỉ định Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện việc thử nghiệm hàm lượng formaldehyt, các amin thơm thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

6. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo các Bể trụ đứng Bể trụ nằm ngang cho Vinacontrol

7. Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chỉ định Trung tâm phân tích Thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP Hồ Chí Minh phòng thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật/ lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản

8. Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi chỉ định Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất nhập khẩu cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

9. Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho Trung tâm phân tích Thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP Hồ Chí Minh

10. Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho Trung tâm phân tích Thử nghiệm 1 – Vinacontrol

11. Bộ xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1235 cho Trung tâm Phân tích thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

12. Bộ xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1236 cho Vinacontrol Quảng Ninh

13. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

14. Bộ Công Thương chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cho Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

15. Bộ Công Thương chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản của Bộ Công Thương cho Vinacontrol Hồ Chí Minh 

16. Bộ tài nguyên môi trường chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất cho Vinacontrol Hồ Chí Minh

17. Bộ tài nguyên môi trường chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

18. Quyết định ủy quyền thực hiện kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật nhập khẩu

19. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định Vinacontrol Hải Phòng tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCQG 8:2012/ BKHCN về LPG quy định của pháp luật hiện hành)

20. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCQG 8:2012/ BKHCN về LPG quy định của pháp luật hiện hành)

21. Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chứng nhận Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS

22. Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn/ Cục chăn nuôi công nhận Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí minh tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi

23. Bộ Công thương chỉ định Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức Thử nghiệm chất lượng thép

24. Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol là tổ chức Thử nghiệm chất lượng thép

25. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Vinacontrol Hà Nội là tổ chức thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng thép

26. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng thép

27. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng thép

28. Bộ Khoa học và Công nghệ/ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận Vinacontrol Đà Nẵng được cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đối với các phương tiện đo, chuẩn đo lường

29. Bộ Công Thương chỉ định Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol là tổ chức Chứng nhận, Thử nghiệm, Giám định phân bón vô cơ

30. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức Chứng nhận, Thử nghiệm, Giám định phân bón vô cơ

31. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức Chứng nhận, Thử nghiệm, Giám định phân bón vô cơ

32. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol Đà Nẵng là tổ chức Giám định, Thử nghiệm phân bón vô cơ

33. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol Quảng Ninh là tổ chức Thử nghiệm phân bón vô cơ

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng Phân tích viên, Giám định viên, Kỹ thuật giám định, Nhân viên văn phòng làm việc tại Quảng Ninh.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon