# Số công bố Tên tổ chức/Cá nhân MST Tên sản phẩm Phạm vi Tiêu chuẩn Ngày cấp Hiệu lực Tải về
1 CT TNHH Jebsen & Jessen Việt Nam Phân bón TT 29/2014/TT-BCT 2016
2 Cty TNHH K.N.V Phân bón TT 29/2014/TT-BCT 2016
3 Cty TNHH K.N.V Phân bón TT 29/2014/TT-BCT 2016
4 Cty TNHH MTV Anh Kiệt Phân bón TT 29/2014/TT-BCT 2016
5 Cty TNHH Novar Phân bón TT 29/2014/TT-BCT 2016
6 Cty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hải Bình Phân bón TT 29/2014/TT-BCT 2016
7 Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Thành Lộc Phân bón TT 29/2014/TT-BCT 2016
8 Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - CT Kinh doanh Sản phẩm khí LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
9 Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP - Nhà máy LPG Hải Phòng LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
10 Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
11 Công ty TNHH Super Gas LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
12 CTCP Thương mại Dầu khí An Dương LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
13 Công ty CP Nội thương Bắc LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
14 Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
15 Công ty CP Kinh doanh và XNK khí gas hoá lỏng Vạn Lộc LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
16 Công ty TNHH Totalgaz Đồng Nai LPG QCVN 08:2012/BKHCN 2016
17 Công ty CP An Gia Vũ Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
18 Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-Vina Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
19 Công ty CP Công nghiệp Nhôm Việt Đức Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
20 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Phát triển Kỹ thuật Việt Nam Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
21 Công ty CP Đầu tư Thương mại Tổng hợp Khôi Nguyên Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
22 Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
23 Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
24 Công ty CP Hoàng Long Steel Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
25 Công ty CP Kim khí Bắc Thái Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
26 Công ty CP Kim khí Quốc tế Việt Nhật Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
27 Công ty CP Kim khí Việt - Hàn Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
28 Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
29 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Thiên Phát Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
30 Công ty CP Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
31 Công ty CP Thương mại Thái Hưng Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
32 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
33 Công ty CP Thương mại và Tư vấn Tân Cơ Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
34 Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Bắc Mỹ Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
35 Công ty Năng lượng Bình An Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
36 Công ty Sản xuất và Thương mại Vĩnh Sáng - (TNHH) Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
37 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Quang Thắng Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
38 Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
39 Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
40 Công ty TNHH IPC Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
41 Công ty TNHH Phú Hải Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
42 Công ty TNHH Quang Hưng Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
43 Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Vật liệu Xây dựng và Thương mại Ngọc Thắng Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
44 Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Vật tư Thiết bị Công nghiệp Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
45 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu Thành An Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
46 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
47 Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Tân Long Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
48 Công ty TNHH Sato - Shoji (Việt Nam) Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
49 Công ty TNHH Siam Steel Việt nam Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
50 Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam Thép TT 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 2016
 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn