# Số công bố Tên tổ chức/Cá nhân MST Tên sản phẩm Phạm vi Tiêu chuẩn Ngày cấp Hiệu lực Tải về
1 CN10091234 Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm Vật liệu xây dựng ISO 9001 11/09/2017 11/08/2020
2 QT03081987 Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng Phân bón NH4CL Phân bón SA 00/00/0000 Có giá trị với lô hàng
3 A01123897213 Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm Gạch gốm ốp lát ép bán khô QCVN 16:2014/BXD 12/11/2017 12/10/2020
 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn