# Số công bố Tên tổ chức/Cá nhân MST Tên sản phẩm Phạm vi Tiêu chuẩn Ngày cấp Hiệu lực Tải về
1 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc Tế Việt Sing Hàng dệt may 14/06/2018
2 Công ty TNHH Derhao Textile Việt Nam Hàng dệt may 25/9/2018
3 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại NYNA Hàng dệt may 14/08/2018
4 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hy Vọng Hàng dệt may 43414
5 Công ty TNHH Thời trang Mặt Trời Hồng Hàng dệt may 27/12/2018
6 Công ty Cổ phần Chiềng Mai Hàng dệt may 28/12/2018
7 Công ty TNHH MTV Moha Hàng dệt may 28/12/2018
8 Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thương mại Dịch Vụ Xuất nhập khẩu VI NA Hàng dệt may 27/12/2018
9 Công ty Cổ phần V-SIXTY FOUR Hàng dệt may 20/12/2018
10 Công ty TNHH May mặc Tân Đức Hàng dệt may 27/12/2018
11 Công ty TNHH 3M Việt Nam Hàng dệt may 19/12/2018
12 Công ty TNHH Thời Trang LDL Hàng dệt may 22/01/2019
13 Công ty Cổ phần Tương Lai Việt Hàng dệt may 43709
14 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quang Hiền Hàng dệt may 14/01/2019
15 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Sinh Tài Hàng dệt may 15/01/2019
16 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại THY Hàng dệt may 14/02/2019
17 Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Quốc tế Megaway Việt Nam Hàng dệt may 14/01/2019
18 Công ty TNHH Ngô Đình Hàng dệt may 43770
19 Công ty TNHH Thương mại Việt Hà Hàng dệt may 18/01/2019
20 Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam Hàng dệt may 14/01/2019
21 Công ty TNHH Trung Kiên Hàng dệt may 14/01/2019
22 Công ty TNHH Trung Kiên Hàng dệt may 14/01/2019
23 Công ty TNHH Misumi Việt Nam Hàng dệt may 21/01/2019
24 Công ty TNHH Misumi Việt Nam Hàng dệt may 21/01/2019
25 Công ty TNHH Thương mại Nội thất Phương Vy Hàng dệt may  11/02/2019
26 Công ty TNHH Misumi Việt Nam Hàng dệt may 21/01/2019
27 Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Quốc tế Megaway Việt Nam Hàng dệt may 14/01/2019
28 Công ty TNHH V Tratek Hàng dệt may 14/01/2019
29 Công ty CP dịch vụ thương mại Quốc tế Megaway VN Hàng dệt may 18/01/2019
30 Công ty TNHH Misumi Việt Nam Hàng dệt may 21/01/2019
31 Cty TNHH Hương Giang Cao Bằng Hàng dệt may 17/01/2019
32 Cty TNHH Hương Giang Cao Bằng Hàng dệt may 17/01/2019
33 Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ B.C.G Hàng dệt may 29/01/2019
34 Công ty TNHH Thương mại Vạn An Hàng dệt may  22/01/2019
35 Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam Hàng dệt may 18/01/2019
36 Công ty TNHH Trung Kiên Hàng dệt may  24/01/2019
37 Công ty TNHH Trung Kiên Hàng dệt may 24/01/2019 
38 Công ty TNHH YoungOne Nam Đinh Hàng dệt may 25/01/2019
39 Công ty TNHH Tân Quang Lập Hàng dệt may 22/01/2019
40 Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam Hàng dệt may 22/01/2019
41 Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam Hàng dệt may 22/01/2019
42 Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam Hàng dệt may 22/01/2019
43 Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam Hàng dệt may 22/01/2019
44 Công ty TNHH Thương mại Việt Hà Hàng dệt may 28/01/2019
45 Công ty TNHH Thương mại Việt Hà Hàng dệt may 28/01/2019
46 Công ty TNHH Misumi Việt Nam Hàng dệt may 30/01/2019
47 Công ty TNHH Thương mại Vạn An Hàng dệt may 25/01/2019
48 Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam Hàng dệt may 24/01/2019
49 Công ty TNHH Misumi Việt Nam Hàng dệt may 30/01/2019
50 Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam Hàng dệt may 24/01/2019
 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn