Kết quả tìm kiếm: ""

Công văn số 1043/UBCK-GSĐC về việc gia hạn công bố BCTC của VNC - 25/02/2020

Công văn số 1043/UBCK-GSĐC về việc gia hạn công bố BCTC của VNC

Tập đoàn Vinacontrol chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 - 25/02/2020

Tập đoàn Vinacontrol đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp được khuyến nghị của Bộ Y tế nhằm ngăn ngừa dịch bệnh do Covid-19 gây ra.

VNC Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhiều vị trí - 21/02/2020

VNC Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhiều vị trí

Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế Việt Nam - 21/02/2020

Do ảnh hưởng của Covid-19, tăng trưởng của Việt Nam được dự báo giảm 0,55-0,84 điểm % so với nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, xuống mức 5,96-6,25% tùy thuộc vào thời gian khống chế được dịch (theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tình hình Xuất nhập khẩu cả nước cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các ngành nông-thủy sản và ngành phụ thuộc nguồn nguyên liệu đầu vào lớn từ Trung Quốc như dệt may, da giày, hóa chất ...

Thông báo số 51/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 - 12/02/2020

Thông báo số 51/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông báo số 45/TGĐ-NS về việc thay đổi nhân sự cán bộ quản lý - 10/02/2020

Thông báo số 45/TGĐ-NS về việc thay đổi nhân sự cán bộ quản lý

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT - 09/02/2020

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT

VNC Hà Nội tuyển dụng 04 Giám định viên - 04/02/2020

VNC Hà Nội tuyển dụng 04 Giám định viên

Báo cáo quản trị năm 2019 - 20/01/2020

Báo cáo quản trị năm 2019

Hội nghị tổng kết 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 - 13/01/2020

Hội nghị tổng kết 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020

 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn