Kết quả tìm kiếm: ""

Thư cảm ơn từ Chương trình từ thiện Vinacontrol - Nậm Pì 2019 - 24/04/2019

Công đoàn Văn phòng Tập đoàn Vinacontrol, đơn vị tổ chức Chương trình từ thiện "Vinacontrol - Nậm Pì 2019: Lan tỏa yêu thương", chân thành cảm ơn Quý đoàn thể, tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã quyên góp, ủng hộ và tham gia chương trình từ thiện.

Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 - 19/04/2019

Thông báo số 160/HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018

Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 - 18/04/2019

Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Nghị quyết số 91/ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - 12/04/2019

Nghị quyết số 91/ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông cáo báo chí Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Vinacontrol Group - 11/04/2019

Ngày 11/04/2019, tại Trung tâm Hội nghị Metropole, TP. Hồ Chí Minh, Vinacontrol Group tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Quý cổ đông cùng đại diện Cán bộ nhân viên của Vinacontrol Group. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, cùng các nội dung quan trọng khác.

Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - 09/04/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vinacontrol sẽ được tổ chức vào 08h30 ngày 11/04/2019 tại Trung tâm Hội nghị Metropole (216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh).

Báo cáo thường niên năm 2018 - 04/04/2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Thông báo gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính - 02/04/2019

Thông báo gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019 - 01/04/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông báo và các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông 2019

Thông báo số 85/NQ-HĐQT - 29/03/2019

Thông báo số 85/NQ-HĐQT

 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn