Kết quả tìm kiếm: ""

Thư mời đấu giá - 16/10/2018

Thư mời đấu giá

Vinacontrol ban hành Quy định Kiểm soát thông tin truyền thông điện tử - 08/10/2018

Vinacontrol ban hành Quy định Kiểm soát thông tin truyền thông điện tử

Vinacontrol Hải Phòng tuyển dụng Giám định viên - 04/10/2018

Vinacontrol Hải Phòng tuyển dụng 02 Giám định viên

Tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Bảo vệ tại Văn phòng Công ty - 03/10/2018

Tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Bảo vệ tại  Văn phòng Công ty

Bài toán lớn trong đầu tư năng lực thử nghiệm - 24/09/2018

Hoạt động phân tích, thử nghiệm ra đời từ rất lâu, giúp con người giải đáp nhiều thắc mắc về thành phần, chất lượng, an toàn của sản phẩm hàng hóa trong đời sống. Ngày nay, hoạt động này là công cụ đắc lực, giúp hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra chuyên ngành hiệu quả

Tăng mức xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm - 10/09/2018

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định mức xử phạt hành chính đối với an toàn thực phẩm

Chính phủ ban hành chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ - 31/08/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Thông báo số 325/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 - 14/08/2018

Thông báo số 325/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 - 10/08/2018

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị - 10/08/2018

Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị

 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn