GỬI YÊU CẦU PHÂN TÍCH TRỰC TIẾP TẠI CÁC ĐƠN VỊ VINACONTROL

Quý khách vui lòng tải mẫu yêu cầu phân tích dưới đây và điền đầy đủ toàn bộ thông tin yêu cầu. Sau đó, vui lòng kí và đóng dấu ở cuối văn bản rồi gửi đến đơn vị Vinacontrol được yêu cầu.
Vinacontrol cam kết sẽ không tiết lộ thông tin quý khách cung cấp trong văn bản này.
Mẫu yêu cầu giám định

GỬI YÊU CẦU PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN

Quý khách có thể gửi thôn tin yêu cầu trực tuyến bằng cách điền vào mẫu form dưới đây. Sau khi gửi, quý khách vui lòng bổ sung văn bản có kí và đóng dấu sau. Vinacontrol cam kết không tiết lộ thông tin quý khách cung cấp trong văn bản này.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên đơn vị yêu cầu (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Fax
Số tài khoản
Ngân hàng
Mã số thuế (*)

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Tên hàng hóa
Mã ký hiệu giao nhận
Số lượng
Khối lượng cả bì
Khối lượng tịnh
Phương tiện vận tải (ghi tên tàu, số toa ...)
Nơi đi
Nơi đến
Ngày đi / xếp hàng xong
Ngày đến / dỡ hàng xong
Vận tải đơn
Đóng gói
Hạng mục yêu cầu giám định
Thời gian hẹn giám định (Ghi rõ ngày và giờ)
Địa điểm giám định
Tên người liên hệ
Điện thoại
Giấy tờ kèm theo

YÊU CẦU VỀ CHỨNG THƯ

Số lượng chứng thư yêu cầu cấp:

Bằng Tiếng Việt
Bằng Ngoại Ngữ
Số lượng

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chúng tôi sẽ thanh toán phí giám định theo yêu cầu của Quý cơ quan dưới hình thức: