Tuyển dụng

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng
06/03/2019

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng

Xem thêm
Vinacontrol Hà Nội tuyển dụng vị trí Giám định viên
04/01/2019

Vinacontrol Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí Giám định viên tập sự - Phòng 1

Xem thêm
Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí tại các Trạm
20/11/2018

Vinacontrol Quảng Ninh hiện có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí Giám định viên/Phân tích viên/KTV phân tích tại các Trạm Cửa Ông, Uông Bí

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng vị trí Giám định viên
01/11/2018

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng vị trí Giám định viên làm việc tại Móng Cái

Xem thêm
Vinacontrol Hải Phòng tuyển dụng Giám định viên
04/10/2018

Vinacontrol Hải Phòng tuyển dụng 02 Giám định viên

Xem thêm
Tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Bảo vệ tại Văn phòng Công ty
03/10/2018

Tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Bảo vệ tại  Văn phòng Công ty

Xem thêm
Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí
31/07/2018

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí

Xem thêm
Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng
11/05/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol có nhu cầu tuyển những vị trí Phân tích viên Hóa, Phân tích viên Sinh học và Nhân viên Thừa hành, làm việc tại Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng Phân tích viên/Kỹ thuật viên giám định
16/12/2017

Chi nhánh Vinacontrol Quảng Ninh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí: Phân tích viên/Kỹ thuật viên giám định

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn