Thông báo

Quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

Xem thêm
Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2016
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2016

Xem thêm
Vinacontrol đã bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty CP KĐ XD Idico-Vinacontrol
28/12/2017

Vinacontrol xin công bố thông tin "Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol đã bán toàn bộ cổ phần của Vinacontrol sở hữu tại Công ty CP Kiểm định xây dựng Idico-Vinacontrol"

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2016
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 22/02/2016

Xem thêm
Thông báo về ngày cuối cùng đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên 2016
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016"

Xem thêm
Báo cáo tình hình Quản trị công ty 2015
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Báo cáo tình hình Quản trị công ty Năm 2015

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 27/8/2015
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc "Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 27/8/2015"

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 11 năm 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 25/11/2015"

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc "Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015"

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn