Thông báo

Thông báo tổ chức kiểm toán BCTC năm 2017
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin Thông báo về tổ chức ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

Xem thêm
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Vinacontrol
28/12/2017

Công văn: gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 05 năm 2017
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 19/05/2017

Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017

Xem thêm
Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2017
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2017

Xem thêm
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính
28/12/2017

Công văn: gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 02 năm 2017
28/12/2017

Vinacontrol Corporation would like to send to shareholders the resolution of the Board of Directors on 13/02/2017

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Xem thêm
Báo cáo quản trị năm 2016
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Báo cáo quản trị năm 2016

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 05 năm 2016
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 24/05/2016

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn