Thông báo

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
10/06/2018

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Xem thêm
Thông báo về việc Sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty
10/06/2018

Thông báo về việc Sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty

Xem thêm
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 152 NQ-HĐQT ngày 30-05-2018
30/05/2018

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 152 NQ-HĐQT ngày 30-05-2018

Xem thêm
Tái bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Vinacontrol
22/05/2018

Vinacontrol ban hành quyết định tái bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo và quản lý Tập đoàn

Xem thêm
Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
02/05/2018

Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
Quyết định của Hội Đồng Quản Trị về việc Cử người phụ trách quản trị Công ty
24/04/2018

Quyết định của Hội Đồng Quản Trị về việc Cử người phụ trách quản trị Công ty

Xem thêm
Quyết định bầu chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
20/04/2018

Tập đoàn Vinacontrol ra Quyết định số 01/QĐ-BKS về việc bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Xem thêm
Thông báo Trả cổ tức đợt 2 - 2017
11/04/2018

Thông báo Trả cổ tức đợt 2 - 2017

Xem thêm
Quyết định v/v Chi trả cổ tức đợt 2-2017
10/04/2018

Quyết định Về việc chi trả cổ tức đợt 2-2017

Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018
10/04/2018

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn