Các tài liệu khác

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi tới Quý cổ đông các tài liệu:

TT DANH MỤC TÀI LIỆU Chi tiết
1 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (cập nhật năm 2018) Tải về
2 Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (cập nhật 11/04/2018) Tải về
3 Quyết định và Quy định về công bố thông tin (cập nhật 21/07/2017) Tải về
4 Bản cáo bạch lần 1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (cập nhật 2016) Tải về
5 Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (cập nhật 8/6/2018) Tải về

Trân trọng,

 

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn