Bản tin chuyên ngành

Tăng mức xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm
10/09/2018

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định mức xử phạt hành chính đối với an toàn thực phẩm

Xem thêm
Chính phủ ban hành chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ
31/08/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Xem thêm
Các yêu cầu chất lượng nhân hạt điều xuất khẩu
11/07/2018

Các yêu cầu chất lượng nhân hạt điều xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU và ASEAN

Xem thêm
Quy chuẩn Quốc gia về an toàn thực phẩm
01/07/2018

Quy chuẩn Quốc gia về an toàn thực phẩm

Xem thêm
Quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu
27/06/2018

Theo quy định mới, việc kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đã được điều chỉnh, khắc phục những tồn tại bấy lâu nay nhằm giảm bớt khó khăn, chi phí cho doanh nghiệp.

Xem thêm
Bãi bỏ Quyết định 50/QĐ-TTg và Quyết định 818/QĐ-BYT: Không phải bãi bỏ kiểm tra chuyên ngành
02/04/2018

Gần đây, một số văn bản kiểm tra chuyên ngành đã được bãi bỏ như: Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 của Bộ Y tế, Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, không ít thông tin cho rằng, các quyết định bãi bỏ này đồng nghĩa với việc những mặt hàng trong các danh mục này không phải kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, cách hiểu đó chưa chính xác

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn