Bản Tin Vinacontrol

Mô hình tổ chức và phân cấp chức danh Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
11/06/2018

Mô hình tổ chức và phân cấp chức danh Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Vinacontrol được công nhận năng lực phân loại trang thiết bị y tế
08/06/2018

Vinacontrol Hà Nội chính thức được công nhận đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Xem thêm
Vinacontrol được công nhận năng lực khử trùng gạo xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
06/06/2018

Vinacontrol được công nhận năng lực khử trùng gạo xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Xem thêm
Báo Công thương đưa tin Vinacontrol được công nhận năng lực giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may
04/05/2018

Báo Công thương đưa tin Vinacontrol được công nhận năng lực giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may

Xem thêm
Báo Hải Quan đưa tin Vinacontrol được chỉ định giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may
23/04/2018

Báo Hải quan đưa tin Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol chứng nhận sản phẩm dệt may theo Thông tư 21

Xem thêm
Vinacontrol Hà Nội đăng ký hoạt động Chứng nhận về Dệt may
23/04/2018

Vinacontrol Hà Nội đã được Bộ Công Thương cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận số 1325/GCN-BCT ngày 20/4/2018 về Dệt may

Xem thêm
Thông báo về việc Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
17/04/2018

Thông báo về việc Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
VTV1 đưa tin về hoạt động kinh doanh của Vinacontrol năm 2017
10/04/2018

Sáng ngày 09/04, Tập đoàn Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023. Những hoạt động nổi bật trong năm qua của Vinacontrol đã được kênh VTV24 điểm lại trong Bản tin Tài chính Kinh doanh.

Xem thêm
Vinacontrol bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023
09/04/2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Vinacontrol đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đạt được các mục tiêu mới

Xem thêm
Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông, bầu Hội đồng quản trị mới
05/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường năm năm 2018 của Vinacontrol sẽ được tổ chức vào ngày 09/04, đề bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn