Bản Tin Vinacontrol

Thành lập Phòng thí nghiệm thuộc Vinacontrol Đà Nẵng
28/12/2017

Theo quyết định số 095/QĐ-HĐQT ngày 02/7/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP giám định Vinacontrol, quyết định thành lập Phòng thí nghiệm thuộc Vinacontrol Đà Nẵng

Xem thêm
Hội thảo toàn ngành về nâng cao chất lượng Giám định dăm gỗ xuất khẩu 2009
28/12/2017

Ngày 30 tháng 7 năm 2009, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty đã tổ chức Hội thảo toàn ngành về nâng cao chất lượng Giám định dăm gỗ xuất khẩu.  

Xem thêm
Lễ động thổ khởi công xây dựng Trung tâm phân tích và thử nghiệm Vinacontrol
28/12/2017

Ngày 22/9/2009, VINACONTROL đã tiến hành lễ động thổ khởi công xây dựng Trung tâm phân tích & thử nghiệm VINACONTROL tại khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7 T.P Hồ Chí Minh  

Xem thêm
Vinacontrol Hải Phòng bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Hành chính - Kế toán
16/12/2017

Tổng giám đốc đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2017 về việc bổ nhiệm bà Vũ Minh Hương, kế toán viên, phòng Hành chính - Kế toán, Vinacontrol Hải Phòng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính - Kế toán phụ trách kế toán, Vinacontrol Hải Phòng.

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn