Bản Tin Vinacontrol

Hội thảo triển khai hoạt động chứng nhận theo ISO/IEC 17065:2013
04/01/2018

Ngày 21/08/2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức Hội thảo để triển khai hoạt động chứng nhận theo TCVN ISO/IEC 17065:2013

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm Trợ lý Giám đốc Thị trường
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Trợ lý Giám đốc Thị trường.

Xem thêm
Quyết định về việc Chuyển đổi tên gọi các đơn vị tại Văn phòng tập đoàn
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc Chuyển đổi tên gọi các Đơn vị tại Văn phòng Tập đoàn.

Xem thêm
Quyết định thành lập Ban nghiên cứu đầu tư phát triển trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo Quyết định về việc Thành lập Ban nghiên cứu đầu tư phát triển Trung tâm Phân Tích & Thử Nghiệm 1 và các phòng phân tích phía Bắc.

Xem thêm
Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Vinacontrol
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm lãnh đạo các Đơn vị thuộc Vinacontrol.

Xem thêm
Hải quan TP.HCM và Vinacontrol phối hợp kiểm tra chất lượng hàng NK
04/01/2018

Nhằm thực hiện hiệu quả việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu, chiều 28-3, Cục Hải quan TP.HCM và Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM (Vinacontrol TP.HCM) đã kí kết quy chế phối hợp thực hiện.

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đánh giá tình hình thực hiện 2013 và giao kế hoạch 2014
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty Ngày 14 tháng 2 năm 2014.

Xem thêm
Quyết định về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol là tổ chức chứng nhận hợp
04/01/2018

Bộ Lao động thương binh và xã hội/Cục An toàn lao động Quyết định về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol là tổ chức chứng nhận hợp quy đối với nhóm sản phẩm thuộc bộ LĐTBXH quản lý.

Xem thêm
Thông báo Bổ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật thuộc Văn phòng tập đoàn
04/01/2018

Thông báo Bổ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật thuộc Văn phòng tập đoàn

Xem thêm
Thuyên chuyển và cử cán bộ quản lý Vinacontrol Hải Phòng
04/01/2018

Thông báo về việc thuyên chuyển và cử cán bộ quản lý Vinacontrol Hải Phòng

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn