Bản Tin Vinacontrol

Thông báo Công ty Thẩm định giá Vinacontrol chuyển đổi mô hình doanh nghiệp sang Công ty cổ phần
05/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol sang Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinacontrol

Xem thêm
Thông báo bổ nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol Hải Phòng
05/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc Vinacontrol Hải Phòng.

Xem thêm
Triển khai 5S tại văn phòng Tập đoàn
05/01/2018

Sáng ngày 21/8/2015, ngay tại Trụ sở văn phòng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã tiến hành Lễ khởi động triển khai 5S trong không khí phấn khởi, hào hứng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

Xem thêm
Thay đổi nhân sự cán bộ quản lý thuộc Vinacontrol Hà Nôi, Hải Phòng, Hồ Chí Minh
05/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc thay đổi cán bộ quản lý thuộc Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 chính thức được BoA công nhận năng lực phù hợp ISO/IEC 17025:200
05/01/2018

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 mang mã số Vilas 202 đã chính thức được Văn phòng công nhận chất lượng BoA ra quyết định công nhận năng lực phù hợp ISO/IEC 17025:2005 với phạm vi năng lực thử nghiệm thép

Xem thêm
Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol Đà Nẵng và Vinacontrol Quy Nhơn
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol Đà Nẵng và Vinacontrol Quy Nhơn.

Xem thêm
Bản tin Đại hội cổ đông Vinacontrol 2015 phát sóng trên truyền hình
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo "Tin tức về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 được đưa tin trên các kênh truyền hình"

Xem thêm
Tái bổ nhiệm Cán bộ Lãnh đạo và quản lý của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Hồ Chí Minh
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc tái bổ nhiệm Cán bộ Lãnh đạo và quản lý của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Hồ Chí Minh

Xem thêm
Giải thể, thành lập các phòng và thay đổi nhân sự quản lý Vinacontrol Hà Nội và Hải Phòng
04/01/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc Giải thể, thành lập các phòng và thay đổi nhân sự quản lý thuộc Vinacontrol Hà Nội và Vinacontrol Hải Phòng.

Xem thêm
Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 được cấp VILAS 202 mở rộng
04/01/2018

Ngày 15/09/2014 Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 đã được Văn phòng công nhận chất lượng BoA đánh giá và cấp VILAS 202 mở rộng.

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn